Om BogB  |  Hovedside  |  Borgevad  |  Brekke
Web-løsninger
Gartnertjenester
Bil-reprasjoner
Billiakkering / rustsveising
Konstruksjonstegning i AutoCad/Inventor
Elektronikk konstruksjon / reprasjoner
 
   Kontakt
   
   
 
  Web-løsninger       
 
  Referanser       


Vi har begge gått Tenisk Fagskole - datateknikk, og har av den grunn stor interesse for ulike web-løsninger.
Produksjon av hjemmesider (html,php og asp) er blant annet noe av det vi kan tilby våre kunder. God kunskap til Photoshop og andre bilderedigeringsprogrammer er også noe av den kunskapen vi har opparbeidet oss, og som gjør at vi kan tilby gode og brukervennlige produkter.

Vi kan også tilby programeringsjobber innen VisualBasic og Access, hvor datasystemer innenfor database og visuelle brukergrensersnitt ingår i produktet.

 


Hjemmesider produsert av bogb:

..: www.bogb.no
..: www.pob.no
(entreprenørfirma)
..: www.prosecas.no (alarmutsalg)
..: www.agria.tk (interesseklubb - Agria)

Vi har også produsert et registrerings- program for PoB Enteprenør. Her registreres alt verktøy for hver gang en ny bruker benytter seg av det. På den måten vet alle alltid hvor verktøyet er.

  Hvorfor velge Borgevad og Brekke     

Borgevad og Brekke er grunnlagt av to kamerater som i mange år har utført ulike krevende oppgaver.
Det meste har vært tjenester for venner og bekjente, samt ulike interesseoppdrag. På bakgrunn av dette har vi kommet frem til at vi har noen egenskaper som er livsgrunnlaget til samarbeidet: Borgevad og Brekke™.
..: Vi har stor innsatsvilje og er meget tilpasningsdyktige.
..: Vi er kreative i alle faser av jobben.
..: Ettersom vi er studenter, kan vi utføre jobben til en konkurransedyktig pris.
..: Vi har et serriøst og ungt kontaktnett innenfor de aller fleste tekniske områder.
..: Vi har bevist mange ganger at vi får til det meste selv når presset er stort, og utfordringene er mange.