Om BogB  |  Hovedside  |  Borgevad  |  Brekke
Web-løsninger
Gartnertjenester
Bil-reprasjoner
Billiakkering / rustsveising
Konstruksjonstegning i AutoCad/Inventor
Elektronikk konstruksjon / reprasjoner
 
   Kontakt
   
   
 
  Pob.no - Hvordan ble den laget     

Her har vi lagt ut litt informasjon som reflekterer over hvordan vi gikk frem for å lage pob.no.
Les litt om hva som var tanken bak prosjektet, og se hva vi kom frem til.

  Oppdraget       
 
  Gå til PoB.no       


Forespørsel: oktober 2004
Sluttført oppdrag: desember 2004

Vi ble forespurt om å lage en hjemmeside for PoB Entreprenør.
Tanken bak hjemmesiden var at den skulle være brukervennlig, den skulle ha et enkelt utseende med god gjennkjenningseffekt og fremheve et serskilt design som skillte seg fra de fleste andre hjemmesider.

 


Resultatet av hjemmesiden kan man se ved å gå inn på www.pob.no, eller trykke på linken under.

Gå til PoB.no:


  Løsningen     


Valget vårt ble å lage hjemmesiden som en arbeidsmappe. En mappe som ligner det de bruker når jobbene utføres, og som kjennetegner den enreprenør/bygge-bransjen de jobber med.
Bak mappen valgte vi å legge en plantegning og diverse bruksgjenstander, for å fremheve et design som lignet en arbeidssituasjon.
Siden er meget brukervennlig, og er lagt opp til at brukeren skal lett finne frem til alle sidene som er lagt ut.
Siden er også koblet opp mot et ethernett (lokalt nett) hvor kun brukere med med bukernavn og passord har tilgang. Fra dette nettet kan de laste ned dokumentasjon og plantegninger som brukes i en arbeidssituasjon, uten å reise til kontoret deres på Gilhus i Lier. Alt de trenger er nettilgang.

Ta en titt på resultatet: www.pob.no